آموزش وپرورش شهرستان بافت (معلم) شمع شب افروز معلم(طرح درس - نمونه سوالات علوم چهارم - ریاضی چهارم -عکس ) منصور حبیبی

این وبلاگ به امید خدا ی منان برای اطلاع رسانی ودراختیار گذاشتن اطلاعات ومسائلی راکه دریافت یاتهیه مینمایم امید دارم که دوستان درهرموردی که می توانند یاریم کنندتا این وبلاگ را به بهترین نحومدیریت کنیم من امیدوارم تابتوانم دراین وبلاگ مسائل1- آموزشی 2- اجتماعی3- مذهبی 4- فرهنگی 5- ادبیات وشعر 6- جاهاومناطق دیدنی 7-عکس های خوب وباحال 8- سؤالات درسی مقطع ابتدائیرادراختیار دوستان وهموطنان خودم قراردهم ودوست دارم که من را دراین زمینه یاری وکمک کنید امیدم اول به خدا بعداٌ به دوستان می باشد پس بیا تو

نمونه سوالات بخوانیم وبنویسیم پایه سوم ابتدایی
نویسنده : منصور - ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸

- کدامیک ازکلمه های زیر نیاز به تشدید ندارد؟

الف: مرتب   ب: متحد  ج: صیاد  د: تغییر

2- کدام شاعر بیت زیذر را سروده است ؟

آفرین براوکه با جاروب خود        غصه ها واخم هارابرده بود.

الف: ابوالقاسم حالت ب: محمدجوادمحبت ج: افسانه شعبان نژاد   د: محمدرضا سنگری

3- کدام کلمه بابقیه فرق دارد؟

الف: دروازه بان  ب: مرزبان  ج: باغبان   د: بادبان

4- املای کدام کله باتوجه به معنی آن نادرست است؟

الف : شلوغ= بی نظم   ب: برخواست = بلندشد  ج: رأی = نظر  د: گام = قدم

5= معنی کلمه های آغاز ،گام، رضا بترتیب چیست؟

الف: شروع - قدم - خشنودی ب: خشنودی - نظر - قدم ج : همفکر- قدم - راضی  د: شروع - قدم - ناخشنودی

6- شایسته ترین زن جهان چه نام دارد؟ الف: حضرت زهرا(س)  ب: حضرت خدیجه (س)  ج: آمنه  د: حلیمه

7- کدامیک از مواردزیرجزء خصوصیات پیامبر (ص) بود ؟ الف: با بزرگترها وکودکان مهربان نبود ب :  به غذاهای خوب

اهمیت می داد ج: لباس گران قیمت می پوشید د: همیشه به بزرگترها وکودکان احترام می گذاشت.

8- اگر چندشهروروستا دریک منطقه باشد .......... رابوجود می آورند. الف: شهرستان  ب: استان  ج: بخش د: کشور

9- چرا افراد ایل در چادر زندگی می کنند ؟

الف: خانه ساختن را مشکل می دانند. ب: به آسانی ازجایی به جایی دیگر می توانند بروند. ج: افرادکم درآمدی هستند د: زندگی در چادر را دوست دارند.

10- کدام شهر از نظر مردم کشورهای اسلامی و علما و روحانیت اهمیت بسیاری دارد؟

الف : تهران  ب: اصفهان  ج: شیراز  د: قم

11- شاه چراغ برادر ........... است و ......... نام دارد.

الف : امام رضا (ع) - احمدبن موسی  ب: احمدبن موسی - کاظم ج: علی (ع) - رضا(ع) د: حسن(ع) - رضا(ع)

12- درسال 1341 چه کسی درشهر قم برای پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه را آغاز کرد؟

اتف: آیت الله خامنه ای ب: شهید بهشتی ج: امام خمینی (ره) د: شهیدرجائی

13-دایه ی پیامبر (ص) درزمان کودکی چه کسی بود ؟

الف: حلیمه  ب: آسیه ج: سمیه د: آمنه

14- منظم بودن چه فایده هایی دارد؟

الف: وقت وزمان به هدر نمی رود ب: چیزها گم نمی شود ج: همه جا مرتب ومنظم است  د: همه موارد

15- پیامبر(ص) ........  را به مردم می رساند وانسانهارا به ....... ونیکوکاری دعوت وراهنمایی کرده است .

الف : دستورات خدا - کارهای خوب  ب: کارهای شایسته - دستورات خدا ج: دستورات خدا - نیکی  د: نیکی - فرمان خدا

16- مشاهده کردن به معنی ..... ... است .

الف: نگاه کردن ب: به کار بردن همه ی حواس  ج: استفاده از حس بینایی د: به کاربردن حس بویایی

17- لغزندگی بدن ماهی باعث می شود .

الف : راحت دور بزند  ب: راحت شنا بکند  ج: راحت نفس بکشد  د: باسرعت بیشتری در آب شنا کند

18 - گیاهانی که ریشه ی افشان وگل سه گلبرگی دارند برگهای ......... دارند.

الف: نواری  ب: سوزنی ج: پهن  د: تیغه ای وپهن

19- کدام مورد شباهت بین علت مهاجرت وخواب زمستانی در بعضی از جانوران می باشد ؟

اتف : مبارزه با سرمای شدید ب: برای بدست آوردن غذا ج: بخاطر فرار از دشمن  د: همه موارد درست است.

20- مخروط در گیاهان مخروط دار شبیه .......... در گیاهان گل دار است .

الف: دانه ب: ساقه  ج: برگ  د: میوه

21- نهنگ با کدامیک از جانوران زیر هم گروه است ؟

الف : ماهی ب: کوسه  ج: زرافه  د: لاک پشت

22- مهمترین تفاوت دوزیستان با سایر مهره داران در چیست ؟

الف : تولید نوزاد ب: نوع غذا  ج: حرکت  د: پوشش بدن

23- کدام دانه دو قسمتی نیست ؟

الف : نخود  ب: ماش ج: ذرت  د: لوبیا

24- برای تبدیل بخار آب به آب باید آن را ................. .

الف : گرم کنیم  ب: بجوشانیم  ج: ذوب کنیم  د: سرد کنیم .

25- ریشه کدامیک از گیاهان زیر افشان است ؟

الف : گندم ب: جو  ج: برنج  د: همه ی موارد.

26- ازنظر تولید مثل کدام دسته بندی  درست است ؟

الف: ماهی- قورباغه-لاک پشت- گربه - سگ ب: ماهی- مار - کبوتر-قورباغه-لاک پشت ج: ماهی-قورباغه-مار-کبوتر-سگ  د: ماهی-مار-شیر-کبوتر-لاک پشت

27- کارساقه ی گیاه چیست ؟

الف: آب را اززمین می گیرد ب: برای گیاه غذا می سازد  ج: غذا وآب را از ریشه به برگ و گل می رساند د: موادمعدنی را از خاک می گیرد.

28- قورباغه وفیل به ترتیب چگونه تولید مثل می کنند؟

الف: بچه زا - تخم گذار ب: بچه زا - بچه زا  ج: تخم گذار- تخم گذار  د: تخم گذار - بچه زا

29- انجمادبه معنی ........... است ؟

الف : جامد شدن ب: بخار شدن  ج: مایع شدن ج: گاز شدن

30- چرا جانوران برای خود لانه می سازند ؟

الف: فرار از دشمن  ب: ذخیره کردن غذا ج: نگه داری از بچه ها  د: همه ی موارد


تهیه شده توسط منصورحبیبی در شهرستان بندرخمیربهمن 88

comment نظرات ()